H2S-meettraject

Rioolgeur is één van de meest vervelende en hardnekkige vormen van stankoverlast. Vaak is het niet eenvoudig te achterhalen waar de geurhinder door wordt veroorzaakt. In zo’n geval kan een H2S-meting uitsluitsel geven. Op het lozingspunt wordt een H2S-datalogger in de betonput gemonteerd. Deze meter registreert gedurende een langere periode het H2S-niveau (uitgedrukt in PPM) in de put.
Tijdens de meetperiode wordt deze datalogger online uitgelezen en deze gegevens worden samen met de resultaten van de visuele inspectie, geanalyseerd. De opdrachtgever ontvangt een uitgebreide rapportage van de H2S-meting, die in een persoonlijk gesprek wordt toegelicht.

Koop H2S meter

Deze H2S meters zijn, met de bijbehorende ondersteuning, bij ons te koop. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Afvalwateranalyse

Als het mogelijk is geeft een afvalwateranalyse direct informatie over de oorzaak en de mogelijkheden om bronmaatregelen te nemen. Deze afvalwateranalyse, op de belangrijke parameters, wordt door ons op de locatie uitgevoerd.

NEEM CONTACT OP

Vul onderstaande formulier in en wij nemen snel contact met u op.

ADRESGEGEVENS

IE Systems B.V. Havinghastraat 40 1817 DA Alkmaar